19ος αιώνας.

Τα έργα της αίθουσας αυτής, τα οποία είναι τα παλαιότερα της συλλογής, αποτελούν δείγματα της πρώιμης φάσης της νεοελληνικής ζωγραφικής, όπως παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα στο τέλος του 19ου αιώνα.

Κυρίαρχα θέματα αποτελούν η τοπιογραφία και η προσωπογραφία με εμφανείς επιδράσεις ακαδημαϊσμού στα χρώματα και τη νατουραλιστική απόδοση.