α΄μισό 20ου αιώνα.

Ενώ ακόμα επικρατούν τα πρότυπα της επτανησιακής ζωγραφικής όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα από τα έργα του 19ου αιώνα, την εποχή αυτή φτάνουν κι οι πρώτες επιρροές από τα διάφορα καλλιτεχνικά κινήματα της Ευρώπης.

Στην αίθουσα αυτή εκτίθενται έργα ζωγράφων που γεννήθηκαν ή άρχισαν την καλλιτεχνική τους πορεία στις αρχές του 20ου αιώνα. Θέματα παραδοσιακά, συνυπάρχουν με τα πρώτα δείγματα ιμπρεσιονιστικών, αφαιρετικών ή εξπρεσιονιστικών τάσεων.