Πωλητήριο Συλλεκτικών αντικειμένων.

Στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη λειτουργεί πωλητήριο με συλλεκτικά αντικείμενα, βιβλία και αυθεντικά έργα τέχνης.
Αντίγραφα έργων, υπογεγραμμένα και αριθμημένα από τους καλλιτέχνες , καθώς και αντικείμενα μικρογλυπτικής  τα οποία αποτελούν ιδανικές προτάσεις για δώρα.
Όλες οι ανατυπώσεις και τα αντίγραφα συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.